Σ.Κ.Ε

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΗ-ΞΥΛΟΥΡΙΚΟΥ

Γρηγόρη Αυξεντίου 12,Τ.Κ.4546 ,Λιμνάτι ,Τηλ/Φαξ.: 25432589, 97686635

___________________________________________________________________________

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Συμπλέγματος Κούρη –Ξυλούρικου ξεκίνησε την λειτουργία του, τον Νοέμβριο του 2005. Βρίσκεται σήμερα στην αρχή του 7ου έτους λειτουργίας του. Εδρεύει στην κοινότητα Λιμνατίου και απευθύνεται στις 12 κοινότητες της κοιλάδας Κούρη-Ξυλούρικου. Οι οποίες είναι η Άλασσα ,Απαισιά, Κορφή , Λιμνάτης, Καπηλειό, Άγ. Μάμας, Τριμίκλινη, Λάνια, Δωρός, Μονάγρι, Άγ.Γεώργιος και Συλίκου.

Είναι ένας εθελοντικός φορέας κοινοτικής φροντίδας που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υποστήριξης , ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών της τοπικής κοινωνίας. Έχει ως απώτερο σκοπό του την αποκέντρωση των κοινωνικών υπηρεσιών μέσα από προγράμματα-δράσεις κοινοτικής ωφέλειας. Δράσεις ευέλικτες που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων, οι οποίοι δεν είναι απλώς αποδέκτες αλλά αρωγή στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην χάραξη κοινωνικών πολιτικών.

Εφαρμόζει παραγωγικά προγράμματα τα οποία προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες προς όλες τις πληθυσμιακές ομάδες(γονείς , παιδιά, έφηβους, νέους , οικογένειες και ηλικιωμένους):

Υπηρεσίες όπως:

Η κατ ΄οίκον διανομή φαγητού, η οποία λειτουργεί υπό καθημερινής βάσης προς όλες τις κοινότητες του συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου.
Η κατ ΄οίκον φροντίδα , λειτουργεί ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων.
Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός, ξεκίνησε την λειτουργία του στα μέσα Σεπτεμβρίου 2008, στεγάζεται στην κοινότητα Άλασσας και απευθύνεται σε παιδιά από 0 μέχρι 5 ετών.
Οι κοινωνικές υπηρεσίες του ΣΚΕ προσδοκούν τόσο να εξασφαλίσουν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής ,δίνοντας τους το κίνητρο και τα μέσα για να παραμένουν στα χωρία και στα σπίτια τους(χωρίς τον φόβο του κοινωνικού αποκλεισμού και την ιδρυματοποίησης).Καθώς επίσης να ανακουφίσουν την οικογένεια από τις πολλαπλές ευθύνες και το δίλημμα εργασίας ή οικογενειακής ζωής.

Πέρα της παροχής των πιο πάνω κοινωνικών υπηρεσιών το ΣΚΕ βρίσκεται σε μια συνεχή επαγρύπνηση που στόχο έχει :

Να ευαισθητοποιήσει και να εμπλέξει εθελοντές των 12 κοινοτήτων στην λήψη συλλογικών αποφάσεων σε θέματα κοινωνικού περιεχομένου(π.χ. συμμετέχοντας στις αποφάσεις και δράσεις του ΣΚΕ)
Να αξιοποιήσει πηγές και πόρους μέσα από τις κοινότητες του.(π.χ. εργασιακό προσωπικό, οικονομικούς αλλά και υλικούς πόρους από όλες τις κοινότητες)
Να αξιοποιήσει προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού(ΑνΑΔ) που απευθύνονται στο αδρανές γυναικείο δυναμικό. Δίνοντας την ευκαιρία σε γυναίκες να εργαστούν στην κοινότητα τους έστω προσωρινά αλλά αποκτώντας εργασιακή πείρα(π.χ. στο ΣΚΕ είχα εργαστεί για 4 μήνες γυναίκες στην θέση βοηθού μαγείρισσας).
Ν διαπραγματευθεί με κρατικές υπηρεσίες και να διεκδικήσει πόρους και προγράμματα.(π.χ. η συνεργασία του ΣΚΕ με τις υπηρεσίες γραφείου ευημερίας και οργανισμούς).
Να διοργανώνει υγιής ψυχαγωγικές δραστηριότητες που στόχο έχουν την κοινωνική συμμετοχή όλων των πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής(π.χ. ψυχαγωγικές εκδρομές, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις)
Να διαφωτίζει τους κατοίκους για τις υπάρχουσες υπηρεσίες , για τα δικαιώματα τους και την διαδικασία που χρειάζεται για την εξασφάλιση τους. Διασυνδέοντας τους με κρατικές και άλλες υπηρεσίες όπου χρειάζεται.
Να διοργανώνει δραστηριότητες που στόχο έχουν την πρόληψη προβλημάτων υγείας και άλλων κοινωνικών θεμάτων(π.χ. διοργάνωση Τεστ Οστεοπόρωσης και γενικών αναλύσεων με συμμετοχή ατόμων από όλες τις κοινότητες)
Να βρίσκεται σε συνεχή και άμεση επικοινωνία με τους κατοίκους των 12 κοινοτήτων , βοηθώντας στην αναγνώριση των κοινοτικών αναγκών και ελλείψεων που υπάρχουν αλλά και στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων, λύσεων σχεδιασμένων για τους ίδιους τους κατοίκους με βάση τις δικές τους ανάγκες.
Για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου δημιούργησε ειδική επιτροπή , η οποία αποτελείται από 2 εκπροσώπους/εθελοντές* από κάθε κοινότητα ενώ παράλληλα υποστηρίζεται και από έμμισθο προσοντούχο προσωπικό. Το οποίο αποτελείται από μια υπεύθυνη λειτουργό( η οποία είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την λειτουργία όλων των προγραμμάτων εκτελώντας παράλληλα και τα καθήκοντα της ως κοινωνική λειτουργός)μια μαγείρισσα , μια διανομέα φαγητού, τις φροντίστριες καθώς και μια νηπιαγωγό και μια βρεφοκόμο για το Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό. Ενώ παράλληλα η οργάνωση μας συνεργάζεται κατά διαστήματα και με διάφορους εξωτερικούς συνεργάτες (ειδικευμένους σε κοινωνικά και άλλα θέματα).

Η κοιλάδα του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου είναι μια αγροτική περιοχή , η οποία αντιμετωπίζει μεγάλα ποσοστά φτώχειας , κοινωνικού αποκλεισμού και μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων.

Οι κάτοικοι όμως συνεχίζουν να ζουν, να επιστρέφουν και να υπερασπίζονται την τόπο τους.

Για το λόγο αυτό το ΣΚΕ Συμπλέγματος Κούρη- Ξυλούρικου δημιουργήθηκε και είναι καθημερινά αρωγός με μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, προκειμένου να συμβάλει και να δώσει εναλλακτικές διεξόδους σε αιτήματα και ανάγκες τους των κατοίκων του.

Οι οικογένειες της υπαίθρου δικαιούνται και αξίζουν να ζουν σε κοινότητες που νοιάζονται και σέβονται το πάσχοντα συνάνθρωπό τους, μέσα από λειτουργικές και ανθρώπινες υποδομές που στόχο έχουν η βελτίωση και η ανάπτυξη της ποιότητα ζωής να ανήκει σε όλους.

Με τις σημερινές δυνατότητες που υπάρχουν το ΣΚΕ Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου έχει μια σταθερή λειτουργία.

Άλλοι συνεργάτες και συμπαραστάτες στο κοινωνικό μας έργο θα δώσουν στην οργάνωση μας την δυνατότητα να προσφέρει πολύ περισσότερα στους κατοίκους της κοιλάδας Κούρη-Ξυλούρικου.

Για την επίτευξη των στόχων μας είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων.

Το ΣΚΕ Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου είναι ανοικτό σε οποιοδήποτε επιθυμεί να εμπλακεί ενεργά και να βοηθήσει στο έργο μας.

Μέλη μπορούν να είναι όλοι οι κάτοικοι ηλικίας 18 και άνω καθώς και τα οργανωμένα σύνολα των 12 κοινοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Σωματίου (Απαισιά – Κορφή – Λιμνάτης – Καπηλειό – Άγιος Μάμας – Τριμίκλινη – Άλασσα – Δωρός-Μονάγρι – Άγιος Γεώργιος – Συλίκου – Λάνια της περιοχής Κούρη & Ξυλούρικου).

Η ετήσια συνδρομή των μελών είναι €10.00.

Μαρία Χριστοφή

Υπεύθυνη λειτουργός ΣΚΕ

Συμπλεγματος Κούρη-Ξυλούρικου