“Υπηρεσίες Ηλικιωμένων”

Πρόγραμμα «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων»

Το πρόγραμμα « Υπηρεσίες Ηλικιωμένων» του ΣΚΕ Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες που στόχο έχουν  να  εξυπηρετήσουν   τόσο τα ευάλωτα άτομα (ηλικιωμένους , ασθενείς , άτομα με αναπηρίες , μοναχικά  άτομα κ.α.)  στο σπίτι  όσο και οποιοδήποτε άλλο άτομο αισθανθεί ότι μπορεί να διευκολυνθεί μέσα στην καθημερινότητα του. Συμβάλλοντας έτσι  σε μια αξιοπρεπής ζωή για τους πολίτες της υπαίθρου.

Συγκεκριμένα μέσα από το πρόγραμμά «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων» παρέχονται :

  • Η Υπηρεσία Κατ ΄ οίκον Διανομής Φαγητού , η οποία λειτουργεί σε καθημερινή βάση  και από αυτή προσφέρεται ένα ζεστό γεύμα (με βάση μηναίο πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλων των ειδών φαγητά-ανάλογα και με τι προσφέρετε κάθε εποχή). Η υπηρεσία αυτή στεγάζεται  στο κτίριο που εδρεύει το ΣΚΕ Κούρη-Ξυλούρικου στην κοινότητα Λιμνατίου και το φαγητό διανέμεται  με υπηρεσιακό αυτοκίνητο  στα μέλη του προγράμματος και στις 12 κοινότητες του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου. Το κόστος για τους μηνιαίους  εξυπηρετούμενους είναι €85 και για τους έκτακτους €6(δηλ. για κάθε έκτακτη μερίδα που μπορεί κάποιος να πάρει κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης).
  • Η Υπηρεσία Παροχής Κατ΄ οίκον Φροντίδας , η οποία λειτουργεί καθημερινά και εξατομικευμένα ανάλογα  με τις προσωπικές ανάγκες των εξυπηρετούμενων μας  και τις ώρες που χρειάζονται  για αυτές. Το κόστος φροντίδας  ανά ώρα εξυπηρέτησης  είναι €7,50 , ποσό το οποίο μπορεί να καλυφθεί είτε από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας(ΥΚΕ) & Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) για αυτούς που αιτούνται και δικαιούνται  μέσα από σχετική έγκριση, είτε ιδιωτικά -απευθείας από τους ίδιους τους εξυπηρετούμενους. Και
  • Η πρόσφατη Υπηρεσία Μετάβασης ,μια νέα δράση που ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά μέσω αναπηρικού οχήματος που χορηγήθηκε  στο  ΣΚΕ Κούρη-Ξυλούρικου και  στόχο έχει την μεταφορά ατόμων με σοβαρές κινητικές και άλλες δυσκολίες μετάβασης για κάλυψη βασικών αναγκών τους (π.χ. γιατρό, ψώνια κ.α.) . Οι εξυπηρετούμενοι της Υπηρεσίας αυτής δίνουν κάποια εισφορά ανάλογα από ποια κοινότητα θα μεταβούν με βάση συγκεκριμένο κοστολόγιο ώστε να καλύπτονται τα κόστη καυσίμων.  Η υπηρεσία αυτή προς το παρόν εξυπηρετείται μέσο την στήριξη ενεργού εθελοντή που έχει πάρει την πρωτοβουλία στήριξης της υπηρεσίας αυτής αφιλόκερδος.

Οι 2 πρώτες  υπηρεσίες παρέχονται καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων και Δημόσιων Αργιών. H Υπηρεσία Μετάβασης παρέχεται κατόπιν  προγραμματισμένου ραντεβού (και διαθεσιμότητας αυτοκινήτου).