ΝΕΟΙ – ΑΝΕΡΓΙΑ – ΛΥΣΕΙΣ

 

                                                                   

«ΝΕΟΙ – ΑΝΕΡΓΙΑ – ΛΥΣΕΙΣ»

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  «Νέα Γενιά σε Δράση»

Δράση 5.1- Συναντήσεις Νέων και αρμόδιων της πολιτικής για τη νεολαία

Τίτλος προγράμματος: «ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΙΑ -ΛΥΣΕΙΣ»

Έτος  Υλοποίησης : 2014

Ηλικιακή ομάδα στόχου :Νέοι  μεταξύ 15 με 30 ετών

Γεωγραφική Περιοχή Στόχου: Οι νέοι των κοινοτήτων του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου (Άλασσα, Απαισιά , Κορφή ,Λιμνάτης , Καπηλείο, Αγ.Μάμα, Τριμίκλινη, Λάνια, Δωρό, Μονάγρι, Αγ.Γεώργιο, Συλίκου) αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Μέθοδος Εργασίας: περιλάμβανε παρουσιάσεις ,συζητήσεις ,βιωματικές ασκήσεις ,ομαδικές ασκήσεις, ανταλλαγή απόψεων, αξιολογήσεις, καταγραφή εμπειριών κ.α.

Περιγραφή Προγράμματος:

Μέσα από έρευνα που έγινε από το ΣΚΕ Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου διαπιστώσαμε ότι στις 12 κοινότητες κατοικούσε  ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νέων που ήταν άνεργοι, το γεγονός αυτό μας οδήγησε στην διαδικασία σκέψης και προβληματισμού ως προς το πώς θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε με απλά  μέσα στην καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

Μαθαίνοντας  για την δράση 5.1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νέα Γενιά σε δράση- Συναντήσεις Νέων και αρμόδιων της πολιτικής για τη νεολαία- σχεδιάσαμε  αυτό το πρόγραμμα  έχοντας στο μυαλό μας  τόσο το φαινόμενο της ανεργίας  που επικρατεί στις κοινότητες μας όσο και τη βαθιά  ανάγκη των νέων μας να διαβουλευτούν και να ανταλλάξουν απόψεις στο φλέγων θέμα της νεανικής ανεργίας και της καταπολέμησης της περιθωριοποίησης λόγω οικονομικών καταστάσεων.

Μελετήσαμε κάθε διάσταση και σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα που θα ανταποκρινόταν στις ανάγκες των νέων μας και θα αποτελούσε μέσο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Στόχοι του προγράμματος :

  • Να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των νέων.
  • Οι νέοι να διαβουλευθούν και να ανταλλάξουν απόψεις με πολιτικά ιθύνοντας πρόσωπα και αρμόδιους σε θέματα εργασίας.
  • Να κινητοποιηθούν οι νέοι και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.
  • Να ενημερωθούν στα όσα συμβαίνουν στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα και να αποκτήσουν σφαιρική διάσταση του θέματος.
  • Να παρουσιαστεί το φαινόμενο της ανεργίας και οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση.
  • Να πολεμηθεί η ανεργία των νέων μέσα από τις νεανικές δραστηριότητες και την πληροφόρηση για ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να λάβουν μέρος.
  • Να καταπολεμηθεί η περιθωριοποίηση των νέων λόγω οικονομικών δυσκολιών.
  • Να αντιληφθούν οι νέοι τα δικαιώματα τους και τις υποχρεώσεις τους ως προς την εργασία.
  • Να καταθέσου οι νέοι τις εισηγήσεις τους σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας.

 

Μέσα από το πρόγραμμα προσδοκούσαμε να ενισχυθεί  η κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των νέων που εμπλάκηκαν  στο σχέδιο, αποκτώντας  γνώσεις και εφόδια που θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά στην αγορά εργασίας.

Επίσης μέσα από την εμπλοκή τους σε ένα πρόγραμμα που αφορά καθαυτό την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και την εξεύρεση μηχανισμών ενίσχυσης την νεανικής απασχολισιμότητας ,όσοι συμμετείχαν είχαν την δυνατότητα να αποκομίσουν μια θετική εμπειρία, να  ενημερωθούν για τις σύγχρονες καταστάσεις και  να αναπτυχθούν κοινωνικά.

Σε προσωπικό επίπεδο  κατάφεραν να αποκτήσουν  γνώσεις σχετικά με την σύνταξη βιογραφικού, την πρώτη συνέντευξη και άλλα σχετικά.

Κατά την ολοκλήρωση των συναντήσεων –δράσεων που έγινα στα πλαίσια του προγράμματος δημιουργήθηκε ένας Οδηγός με το τελικό παραγόμενο υλικό από το περιεχόμενο της δράσης.