Επικοινωνία

Όνομα Φορέα: «Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού(ΣΚΕ) Συμπλέγματος Κουρή-Ξυλουρικού»

Διεύθυνση : Γρίβα Διγενή 10, Τ.Κ. 4546, Λιμνάτης

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: skekouriksylourikou@hotmail.com

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 25432589

Τηλεομοιότυπο/Φαξ:25432589

Ιστοσελίδα: ske-kouri-xilourikou.org