Ιστορικό

Ιστορικό ΣΚΕ

Το Νοέμβριο του 2005 λειτούργησε στην κοιλάδα Κούρη-Ξυλούρικου ένας νέος αναβαθμισμένος φορέας κοινωνικής φροντίδας , ο οποίος απευθυνόταν στις 12 κοινότητες της κοιλάδας Κούρη-Ξυλούρικου (Άλασσα ,Απαισιά, Κορφή, Λιμνάτης, Καπηλειό, Άγ. Μάμας, Τριμίκλινη, Λάνια, Δωρός, Μονάγρι, Άγ.Γεώργιος και Συλίκου.)

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου όπως είχε ονομαστεί ήταν μετεξέλιξη τριών άλλων μικρών ΣΚΕ της Απαισίας , της Άλασσας και του Λιμνατίου.

Τα Κοινοτικά Συμβούλια των 12 κοινοτήτων αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν ένα νέο αναβαθμισμένο φορέα κοινωνικής φροντίδας εντός της γεωγραφικής τους επικράτειας. Με την Σύμπραξη τους ίδρυσαν το ΣΚΕ  Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου , με προσφερόμενη έδρα την κοινότητα Λιμνατίου, όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα. Στόχο του είναι η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των κατοίκων των 12 κοινοτήτων του Συμπλέγματος Κουρή-Ξυλουρικού.