Αναζήτηση εθελοντικού φορέα

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ(ΣΚΕ) ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΗ-ΞΥΛΟΥΡΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου  είναι ένας εθελοντικός φορέας κοινωνικής φροντίδας που δραστηριοποιείτε στις 12 κοινότητες του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου (Άλασσα, Απαισιά, Κορφή, Καπηλειό,Λιμνάτι, Αγ.Μάμα, Τριμίκλινη, Άγ. Γεώργιο, Συλίκου, Λάνια, Δωρό, Μονάγρι).

Συνεχίζοντας την προσφορά του, αναπτύσσει τις υπηρεσίες που παρέχει προς τους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας και αναζητά συνεργάτες για αγορά υπηρεσιών στο τομέα την κοινωνικής φροντίδας.

 

Ζητά άτομα για να εργαστούν ως κατ΄ οίκον φροντιστές.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Ευελιξία, ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα.
  • Άτομα καλού χαρακτήρα άτομα που είναι σε θέση να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης και θετικής συνεργασία με τους  συμβαλλόμενους φορείς και εξυπηρετούμενους.
  • Ελάχιστον προσόν, απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης-απόφοιτος Γ΄ τάξης γυμνασίου.
  • Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
  • Άδεια οδήγησης ή αν όχι ευελιξία μετακίνησης εντός της γεωγραφικής περιοχής των 12 κοινοτήτων.

Καθήκοντα και ευθύνες:

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι του φροντιζόμενου/ης ,και συγκεκριμένα υπηρεσίες  που αφορούν :

  • Στην περιποίηση, πρακτική βοήθεια, εξυπηρέτηση και φροντίδα της εξωτερικής εμφάνισης και της ατομικής υγιεινής  ή/ και
  • Στην ετοιμασία γευμάτων ή/ και 
  • Στη διατήρηση της υγιεινής και της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου.

Μερίμνα για την φροντίδα , επιμέλεια και ασφάλεια των φροντιζόμενων που θα εξυπηρετεί και αποτρέπει την παραμέληση και την ελλιπή φροντίδας τους.

Συνεργάζεται με την υπηρεσία της οργάνωσης για την υλοποίηση και τους στόχους του προγράμματος παροχής υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας.

 

Τα  ενδιαφερόμενα άτομα:

Θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε προγράμματα ανέλιξης και κατάρτισης τους σε θέματα  φροντίδας και χειρισμού φροντιζόμενων όπως προνοεί και απαιτεί  η νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας.

Και να παρακολουθήσουν κατάρτιση Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία-Επείγοντα Περιστατικά όπως προνοεί και απαιτεί η νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για προσωπική συνέντευξη στα τηλέφωνα 25432589, 97686635.