Περιγραφή Οργανισμού

Περιγραφή Οργάνωσης

«Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού(ΣΚΕ) Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου»

 

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Συμπλέγματος Κούρη –Ξυλούρικου ξεκίνησε την λειτουργία του τον Νοέμβριο  του 2005. Κλείνει σχεδόν 12 χρόνια λειτουργίας. Εδρεύει στην κοινότητα Λιμνατίου και απευθύνεται στις 12 κοινότητες της κοιλάδας Κούρη-Ξυλούρικου. Συγκεκριμένα στις κοινότητες Άλασσα ,Απαισιά, Κορφή , Λιμνάτης, Καπηλειό, Άγ. Μάμας, Τριμίκλινη, Λάνια, Δωρός, Μονάγρι, Άγ.Γεώργιος και Συλίκου.

Είναι ένας εθελοντικός φορέας κοινοτικής φροντίδας που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες  υποστήριξης , ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών της τοπικής κοινωνίας. Έχει ως απώτερο σκοπό του την αποκέντρωση των κοινωνικών υπηρεσιών μέσα από προγράμματα-δράσεις κοινοτικής ωφέλειας. Δράσεις ευέλικτες  που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων, οι οποίοι  δεν είναι απλώς αποδέκτες αλλά αρωγή στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην χάραξη κοινωνικών πολιτικών.

Εφαρμόζει κοινωνικά  προγράμματα τα οποία προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες προς όλες τις πληθυσμιακές ομάδες(γονείς , παιδιά, έφηβους, νέους , οικογένειες και ηλικιωμένους):

Υπηρεσίες όπως:

 • Η κατ ΄οίκον διανομή φαγητού,  η οποία  στεγάζεται στο κτίριο όπου εδρεύει το ΣΚΕ  στην κοινότητα Λιμνατίου και λειτουργεί σε καθημερινή βάση εκτός Σαββατοκύριακων.  Η προετοιμασία του φαγητού γίνεται   με όλες τις απαραίτητες υγειονομικές  προϋποθέσεις  και διανέμεται με το αυτοκίνητο της υπηρεσίες στα μέλη του προγράμματος    στις κοινότητες του  Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου. Από το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετούνται    περίπου μέσο όρο  30  με 40 άτομα μηνιαίως –υπό καθημερινής και  έκτατης βάσης.

 

 • Η κατ ΄οίκον φροντίδα , λειτουργεί ανάλογα με τις ανάγκες  και τη διάρκεια  ωρών που συμφωνείτε με τους εξυπηρετούμενους. Από το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετούνται 7- 13 οικογένειες που είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος    ενώ παράλληλα  οικογένειες που έχουν κατ΄οίκον φροντίδα από ιδιωτικό φροντιστή/τρια( δηλ.  είναι δικής τους επιλογής) έχουν την υποστήριξη μας όταν ζητηθεί.

 

 • Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός,  ξεκίνησε την λειτουργία του  στα μέσα του  Σεπτεμβρίου του 2008, στεγάστηκε στην κοινότητα Άλασσας και απευθυνόταν σε παιδιά από 0 μέχρι 5 ετών. Η λειτουργία του προγράμματος  διατηρήθηκε  στα καθορισμένα από τη σχετική νομοθεσία επίπεδα, εξασφαλίζοντας όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας από τις Υγιειονομικές  Υπηρεσίες, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία. Στόχος του προγράμματος  ήταν  μέσα από την παροχή φροντίδας, την υγιή απασχόληση και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών να  στηριχθεί η  οικογένεια της υπαίθρου, διευκολύνοντας  εργαζόμενους γονείς και ενθαρρύνοντας την ένταξη , επανένταξη  και παραμονή  των ατόμων  στην αγορά εργασίας .Δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε νέες  οικογένειες να παραμένουν στις κοινότητες  τους , με  άμεσες υπηρεσίες  που επεδίωκαν παράλληλα ίσες   ευκαιρίες  με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Από το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετήθηκαν μέχρι το 2015  μέσο όρο 10 παιδιά. Το πρόγραμμα αυτό ανέστειλε την λειτουργία του από τον Σεπτέμβριο του 2015- για την νέα σχολική χρονιά 2015-2016 λόγω έλλειψης ικανοποιητικού αριθμού παιδιών που να μπορούσε να καλύψει το μεγάλο κόστος  λειτουργία του. Με την προοπτική μελλοντικά αν  υπάρχει η ανάγκη εξυπηρέτησης οικογενειών με παιδιά από 0 μέχρι και 5 ετών και παράλληλα  εξασφαλιστούν και καλύτερα μέσα όπως π.χ  παραχώρηση κάποιου προσβάσημου   κοινοτικού  χώρου που θα διευκόλυνε τους εργαζόμενους γονείς και θα μείωνε  παράλληλα το κόστος λειτουργία του να μπορούσε να επαναλειτουργήσει.   

 

Με τις  κοινωνικές υπηρεσίες του ΣΚΕ οι κάτοικοι της κοιλάδας του Συμπλέγματος Κουρή-Ξυλούρικου κατάφεραν  να εξασφαλίσουν μια σημαντική   βελτίωση της  ποιότητας  ζωής τους  στην ύπαιθρο. Δίνοντας τους το κίνητρο και τα μέσα  ώστε να επιδιώκουν  να παραμένουν στα χωρία και στα σπίτια τους(χωρίς τον φόβο του κοινωνικού αποκλεισμού και την ιδρυματοποίησης).Επίσης  με αυτές τις  κοινωνικές    υπηρεσίες  ανακουφίστηκε σημαντικά και η  οικογένεια από τις πολλαπλές ευθύνες και το δίλημμα εργασίας ή οικογενειακή ζωής.

 

Πέρα της παροχής των πιο πάνω  κοινωνικών υπηρεσιών το ΣΚΕ πέτυχε :

 • Να ευαισθητοποιήσει και να εμπλέξει εθελοντές των 12 κοινοτήτων στην λήψη συλλογικών αποφάσεων σε θέματα κοινωνικού περιεχομένου(π.χ. συμμετέχοντας στις αποφάσεις και δράσεις του ΣΚΕ για κάλυψη κοινωνικών αναγκών των πολιτών της τοπικής κοινωνίας)
 • Να αξιοποιήσει πηγές και πόρους  μέσα από τις κοινότητες του.(π.χ. εργασιακό προσωπικό, οικονομικούς αλλά και υλικούς πόρους από όλες τις κοινότητες)
 • Να αξιοποιήσει προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού(ΑνΑΔ) που απευθύνονται στο αδρανές γυναικείο δυναμικό. Δίνοντας την ευκαιρία σε γυναίκες να εργαστούν στην κοινότητα τους  έστω προσωρινά αλλά αποκτώντας  εργασιακή πείρα. Αλλά και  προγράμματα  εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού του ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα και η εξυπηρέτηση των πελατών του.
 • Να διαπραγματευθεί με κρατικές υπηρεσίες και να διεκδικήσει πόρους και προγράμματα.(π.χ.  μέσω της συνεργασίας του  με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κ.α).
 • Να διοργανώνει συχνές και υγιής  ψυχαγωγικές δραστηριότητες που απευθύνονται προς όλες τις πληθυσμιακές ομάδες(π.χ. ψυχαγωγικές εκδρομές, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, κοινωνικές  εκδηλώσεις)
 • Να διαφωτίζει τους κατοίκους  για τις υπάρχουσες υπηρεσίες , για τα δικαιώματα τους  και την διαδικασία που χρειάζεται για  την εξασφάλιση τους. Διασυνδεθέντας  τους με κρατικές και άλλες υπηρεσίες όπου χρειάζεται.
 • Να διοργανώνει δραστηριότητες που στόχο έχουν την πρόληψη προβλημάτων υγείας(π.χ. διοργάνωση Τεστ Οστεοπόρωσης και γενικών αναλύσεων με  συμμετοχή ατόμων από όλες τις κοινότητες)
 • Να βρίσκεται σε συνεχή και άμεση επικοινωνία με τους κατοίκους των 12 κοινοτήτων , βοηθώντας στην αναγνώριση των κοινοτικών αναγκών και ελλείψεων που υπάρχουν αλλά και στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων, λύσεων σχεδιασμένων για  τους ίδιους τους κατοίκους με βάση τις δικές τους ανάγκες.
 • Να συμμετέχει σε  ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Νέας Γενιάς σε Δράση –Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία-στο οποίο είχε δώσει την δυνατότητα σε 2 νέα άνεργα παιδιά από Ευρωπαϊκή Χώρα να  προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους  στα προγράμματα του ΣΚΕ.
 • Να εμπλέξει ακόμη την νέα γενιά στις δραστηριότητες του, προσφέροντας τους  ευκαιρίες συμμετοχής στα κοινά και σε δραστηριότητες που δεν προσφέρονται συχνά σε νέους και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών.
 • Να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας  μέσω ενός καινούργιου προγράμματος το οποίο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και στόχο έχει  μέσα από  εντατική και μεθοδευμένη εργασία να συμβάλλει στην  κατεύθυνση αλλαγής της  αντίληψης της κοινωνίας για τα θέματα Άνοιας με σκοπό να προωθηθεί μια φιλική κοινωνία  για τα άτομα με Άνοια.

 

Για τους  πιο πάνω σκοπούς  και στόχους    εκτός από τους διάφορους  εθελοντές που βρίσκονται καθημερινά  ως αρωγή στις  δράσεις των  παρεμβάσεων κοινωνικής φροντίδας, το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ)Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου  είναι  στελεχωμένο  και από έμμισθο προσωπικό που αποτελείτο   από μια κοινωνική λειτουργό( η οποία είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την λειτουργία  όλων των προγραμμάτων εκτελώντας παράλληλα και τα καθήκοντα της ως κοινωνική λειτουργός)μια μαγείρισσα , μια βοηθό κουζίνας -διανομέα φαγητού, τρείς φροντίστριες . Ενώ παράλληλα  η οργάνωση μας συνεργάζεται    κατά διαστήματα και με διάφορους εξωτερικούς συνεργάτες (ειδικευμένους σε κοινωνικά και άλλα θέματα).

 

Η κοιλάδα του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου είναι μια αγροτική  περιοχή , η οποία αντιμετωπίζει μεγάλα ποσοστά φτώχειας , κοινωνικού αποκλεισμού και μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων. Η έλλειψη άλλων δομών παροχής κοινωνικής φροντίδας στην κοιλάδα ορίζει απαραίτητη την λειτουργία  προγραμμάτων όπως οι Υπηρεσίες Ηλικιωμένων καθώς και προγραμμάτων-δραστηριοτήτων ενημέρωσης/κινητοποιήσης , στήριξης  πολιτών της τοπικής κοινωνίας  μέσα από την  ασπίδα του ΣΚΕ Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου.

 

Η δραστηριοποίηση του ΣΚΕ στόχο έχει την συνεχή αναβάθμιση και ανάπτυξη των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών του, προλαμβάνοντας στο άμεσο περιβάλλον τους  τα κοινωνικά προβλήματα και στηρίζοντας αποτελεσματικά  την  οικογένεια της υπαίθρου.