“Δρώ και Αντιδρώ για την Άνοια”

cover gia facebook

ΣΚΕ ΚΟΥΡΡΗ ΞΥΛΟΥΡΙΚΟΥ

Δρω kαι αντιδρώ για την Άνοια!  /  Act and React 4 Dementia!

…………………………………………………………………………………………..

ΣΚΕ ΚΟΥΡΡΗ ΞΥΛΟΥΡΙΚΟΥ

Δρω kαι αντιδρώ για την Άνοια!  /  Act and React 4 Dementia!

…………………………………………………………………………………………..

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στα θέματα Άνοιας, το ΣΚΕ ΚΟΥΡΡΗ ΞΥΛΟΥΡΙΚΟΥ  αιτήθηκε και βραβεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFID για την υλοποίηση μιας δράσης για το έτος 2014-2015 με τίτλο «Δρω και αντιδρώ για την Άνοια! / Act and React 4 Dementia!», με στόχο να  βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ατόμων με άνοια όπως και των φροντιστών/συγγενών τους.

«Κάναμε αίτηση για αυτήν την δράση με στόχο να εργαστούμε εντατικά και μεθοδευμένα προς την κατεύθυνση αλλαγής της αντίληψης της κοινωνίας για τα θέματα Άνοιας, μέσω μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης  με σκοπό να προωθηθεί μια φιλική κοινωνία για τα άτομα με Άνοια.»

Οι εκδηλώσεις-δρασεις της καμπάνιας θα υλοποιηθούν στις κοινότητες του Συμπλέγματος Κούρρη Ξυλούρικου και είναι ανοικτές στο κοινό.

 • Σημείο Ενημέρωσης για την Alzheimer
 • Ενημέρωση & εκπαίδευση Τοπικών φορέων
 • Εργαστήρια σε μαθητές
 • Ανοικτή Ενημερωτική Διάλεξη
 • Σεμινάριο
 • Εκπαίδευση Εθελοντών
 • Έντυπα ενημέρωσης & Αφίσες
 • Διανομή Εντύπων
 • Οργάνωση Επιστημονικής Ομάδας
 • Έκθεση φωτογραφίας
 • Προβολή ταινίας

Την καμπάνια «Δρω και αντιδρώ για την Άνοια! / Act and React 4 Dementia!» οργανώνει το ΣΚΕ ΚΟΥΡΡΗ ΞΥΛΟΥΡΙΚΟΥ με τη στήριξη και συνεργασία του  Κέντρου Εκπαίδευσης,  Κατάρτισης, Έρευνας και Συμβουλευτικής LCEducational.

 Βράβευση Προγράμματος από το EFID

Στα πλαίσια της Καμπάνιας «Δρω και Αντιδρώ για την Άνοια»/ «Act and React 4 Dementia», το ΣΚΕ Κούρη Ξυλούρικου σε συνεργασία με το το LCEducational υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία, Εργαστήρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα Δημοτικά σχολεία Απεσιάς και Τριμικλινης! Δείτε φωτογραφίες εδώ!