“Νέα Γενιά σε Δράση”

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  «Νέα Γενιά σε Δράση»

Δράση 2- Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία- ΕΕΥ- (Ε.V.S)

 

 

 

 

Το ΣΚΕ Συμπλέγματος Κουρή –Ξυλουρικού  από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι και τον Ιούλιο του 2013 είχε την  ευκαιρία να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»  και συγκεκριμένα στην Δράση 2  την «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία-Ε.Ε.Υ-(Ε.V.S).

Το πρόγραμμα είχε τίτλο «Real life Activities» «Δράσεις Πραγματικής Ζωής».

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό δόθηκε η δυνατότητα στο ΣΚΕ  να φιλοξενήσει  2 νέους εθελοντές από άλλη Ευρωπαϊκή Χώρα- για περίοδο 6 μηνών.

Η επιλογή των δικών μας εθελοντών ήταν από την Ελλάδα.

Μέσα από το πρόγραμμα φιλοξενήσαμε έτσι 2 νέα άνεργα παιδιά που πήρα την απόφαση να ταξιδέψουν για λίγο καιρό μακριά από την χώρα και το σπίτι τους ,για να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στα προγράμματα και τις δραστηριότητες του ΣΚΕ Συμπλέγματος Κουρή-Ξυλουρικού.

Η συμμετοχή τους  τόσο στις δραστηριότητες του ΣΚΕ όσο και στην τοπική κοινωνία ήταν πολύ θετικές .Οι κάτοικοι των κοινοτήτων μας  δέκτηκαν  πολύ ζεστά την παρουσία  των δύο νέων ανθρώπων στην κοινότητα τους.

Ήταν μια ευκαιρία για εμάς να συναισθανθούμε  τι σημαίνει να συνυπάρχεις μαζί με άλλους ανθρώπους από διαφορετική κουλτούρα και με άλλες εμπειρίες.

Μέσα από την δράση αυτή προσπαθήσαμε  ακόμη να μεταφέρουμε την σημαντικότητα της προσφοράς και του εθελοντισμούς τόσο στους ίδιους τους νέους εθελοντές μας αλλά και στους νέους της δικής μας τοπικής κοινωνίας για συμμετοχή και προσφορά.

 

Ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες δράσης μας!