Φίλοι της Άνοιας εν Δράση

Το πρόγραμμα «Φίλοι της Άνοιας εν Δράση» αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ατόμων, επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων χάραξης πολιτικής. 
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι άνθρωποι με Άνοια και οι οικογένειες τους, θα μπορούν να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής και θα αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Η ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού αποτελεί το κλειδί της αλλαγής.
Το Σκε Κούρρη Ξυλούρικου έχει ενεργό ρόλο στην προσφορά υπηρεσιών για άτομα Τρίτης Ηλικίας και με Άνοια.

 

«Να θυμάσαι ότι το άτομο με Άνοια μπορεί να μην θυμάται και να μην μπορεί να μιλήσει αλλά… αισθάνεται!»

Η σελίδα μας στο Facebook