Αγκαλιάζω την Παράδοση

 

                                                          

«Αγκαλιάζω την Παράδοση»

 Την Δράση  «Αγκαλιάζω την Παράδοση»  υλοποίησαν νέοι του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού(ΣΚΕ) Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Πρόγραμμα το οποίο επιχορηγήθηκε  από το πρόγραμμα «Νέα Γενιά Σε Δράση» το 2013.

Βασικός στόχος της δράσης αυτής  ήταν  να γνωρίσουν   αλλά και να εξοικειωθούν οι νέοι των 12 κοινοτήτων του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου  με τα ήθη και έθιμα των  κοινοτήτων στις οποίες και διαμένουν.  Με τον τρόπο  αυτό προσπάθησαν  να αναβιώσουν   αλλά και να μάθουν  περισσότερα για  τις παραδόσεις , τα ήθη και τα έθιμα των κοινοτήτων τους  έχοντας ως απότερο στόχο να γίνουν   οι συνεχιστές της παράδοσης. Μέσα από τις διάφορές δράσεις, είχανε   την ευκαιρία να γνωρίσουν και να καταγράψουν τα ήθη και έθιμα της κάθε κοινότητας,  αλλά και να αλληλεπιδράσουμε με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που γνώριζαν  καλύτερα τις παραδόσεις , τα ήθη και εθιμά τους.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε νέους ηλικίας 15-30 ετών και υλοποιήθηκε στην εντός της γεωγραφικής περιοχής του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου. Το σχέδιο αυτό εντασσόταν στην Εθνική δράση 1.2 “Πρωτοβουλίες νέων” και υλοποιήθηκε από τους νέους εθελοντές του ΣΚΕ  Συμπλέγματος Κούρη Ξυλουρικού, οι οποίοι και είχαν την ιδέα, αλλά ανέλαβαν και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό και την δημιουργία διαφόρων εργαστηρίων πολυμέσων, παραδοσιακών τεχνών, δημιουργικής γραφής, παρουσίασης και καταγραφής εθίμων που υπάρχουν στις κοινότητες τους  ήρθανε  πιο κοντά στις παραδόσεις τους και προσπαθήσαν να τις μεταδόσουμε  με την σειρά τους τόσο στην επόμενη γενιά νέων αλλά και σε άλλους νέους, τόσο του οικογενειακού  αλλά και του κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα αυτό προωθούσε  την ενεργό συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και υποστηρίζε  τους νέους στο να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με τις οποίες ενισχύεται η εθελοντική δράση στις κοινότητες τους.

Οι συμμετέχοντες ήταν νέοι ηλικίας 15 με 30 που διαμένουν στις κοινότητες του Συμπλέγματος Κουρή- Ξυλούρικου αλλα και νέοι από την  επαρχία Λεμεσού. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν συνολικά  36 νέοι. Το όλο πρόγραμμα διάρκεσε  5 μήνες.

Μέσα  από το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε και  ένας οδηγός –βιβλιαράκι  με ήθη , έθιμα και παραδόσεις από τις 12 κοινότητες του Συμπλέγματος Κουρή-Ξυλουρικού.