Επικοινωνία

Όνομα Φορέα: «Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού(ΣΚΕ) Συμπλέγματος Κουρή-Ξυλουρικού»

Διεύθυνση : Γρηγόρη Αυξεντίου 12, Τ.Κ.4546, Λιμνάτης –Λεμεσός –Κύπρος

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: skekouriksylourikou@hotmail.com

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 25432589

Τηλεομοιότυπο/Φαξ:25432589

Ιστοσελίδα: ske-kouri-xilourikou.org