Συνδέσμοι

Γρίβα Διγενή 10, Τ.Κ. 4546, Λιμνάτης,

Τηλ.: 25432589 / 97686635 

Φαξ .25432589 

email-skekouriksylourikou@hotmail.com