Περιγραφή Οργανισμού

Περιγραφή Οργάνωσης

«Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού(ΣΚΕ) Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου»

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού(ΣΚΕ) Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου είναι ένας εθελοντικός φορέας κοινωνικής φροντίδας που τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υποστήριξης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών της τοπικής κοινωνίας. Έχει ως απώτερο στόχο του την κάλυψη  κοινωνικών αναγκών των πολιτών  των 12 κοινοτήτων του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου (Άλασσα ,Απαισιά, Κορφή , Λιμνάτης, Καπηλειό, Άγ. Μάμας, Τριμίκλινη, Λάνια, Δωρός, Μονάγρι, Άγ.Γεώργιος & Συλίκου) και εδρεύει στην κοινότητα Λιμνατίου της Επαρχίας Λεμεσού.

Επιδιώκει μέσα από τα προγράμματα/υπηρεσίες του η ποιότητα ζωής των πολιτών της τοπικής κοινωνίας να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται συνεχώς. Με στόχο οι άνθρωποι της  να  συνεχίσουν να παραμένουν στις κοινότητες τους έχοντας δικαιώματα και υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο. Οι δράσεις του έχουν στόχο μια  ανθρωποκεντρική υποστήριξη και είναι ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών του. Λαμβάνοντας τους υπόψη ως αρωγούς στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην χάραξη κοινωνικών πολιτικών.

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του ΣΚΕ Κούρη-Ξυλούρικου έχουν  δημιουργηθεί  για να εξυπηρετήσουν  τόσο τα ευάλωτα άτομα(ηλικιωμένους , ασθενείς , άτομα με αναπηρίες , μοναχικά  άτομα κ.α.)  στο σπίτι  όσο και οποιοδήποτε άλλο άτομο αισθανθεί ότι μπορεί να διευκολυνθεί μέσα στην καθημερινότητα του. Συμβάλλοντας έτσι  σε μια αξιοπρεπής ζωή για τους πολίτες της υπαίθρου.

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων» του ΣΚΕ Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου παρέχει σε καθημερινή βάση (εκτός Σαββατοκύριακων και δημόσιων αργιών):

 

 • Την Υπηρεσία Κατ ΄ οίκον Διανομής Φαγητού , η οποία λειτουργεί σε καθημερινή βάση  και από αυτή προσφέρεται ένα ζεστό γεύμα (με βάση μηναίο πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλων των ειδών φαγητά-ανάλογα και με τι προσφέρετε κάθε εποχή) .
 • Την Υπηρεσία Παροχής Κατ΄ οίκον Φροντίδας , η οποία λειτουργεί καθημερινά και εξατομικευμένα ανάλογα  με τις προσωπικές ανάγκες των εξυπηρετούμενων μας  και τις ώρες που χρειάζονται  για αυτό. Και
 • Η πρόσφατη Υπηρεσία Μετάβασης ,μια νέα δράση που ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά μέσω αναπηρικού οχήματος που χορηγήθηκε  στο  ΣΚΕ Κούρη-Ξυλούρικου και  στόχο έχει την μεταφορά ατόμων με σοβαρές κινητικές και άλλες δυσκολίες μετάβασης για κάλυψη βασικών αναγκών τους (π.χ. γιατρό, ψώνια κ.α.).

Η δράση του ΣΚΕ Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε όλες τις  πληθυσμιακές ομάδες  της τοπικής κοινωνίας  και ιδιαίτερα σε άτομα  υψηλού κινδύνου όπως οι ηλικιωμένοι  , άτομα με αναπηρίες αλλά και άλλα ευάλωτα άτομα   που  δεν  έχουν υποστηρικτικό δίκτυο κοντά  τους , ώστε να τους καλύψει σημαντικές καθημερινές κοινωνικές τους ανάγκες. 

Με τις  κοινωνικές υπηρεσίες του ΣΚΕ Κούρη-Ξυλούρικου δίνεται  η δυνατότητα στους κάτοικους της κοιλάδας του Συμπλέγματος  των 12 κοινοτήτων  να εξασφαλίσουν σημαντικές καθημερινές διευκολύνσεις που βελτιώνουν  την   ποιότητα  ζωής τους  στην ύπαιθρο. Δίνοντας τους  έτσι κίνητρα και μέσα  ώστε να επιδιώκουν  να παραμένουν στα χωρία και στα σπίτια τους (χωρίς τον φόβο του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας). Επίσης μέσο  αυτών των  κοινωνικών υπηρεσιών ανακουφίζεται σημαντικά και η  οικογένεια από τις πολλαπλές ευθύνες και το δίλημμα εργασία ή οικογενειακή ζωή.

Πέρα της παροχής των πιο πάνω Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας  το ΣΚΕ  Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου  μέσα από την δράση του επιδιώκει :

 • Να ευαισθητοποιεί  και να εμπλέκει εθελοντές των 12 κοινοτήτων στην λήψη συλλογικών αποφάσεων σε θέματα κοινωνικού περιεχομένου(π.χ. συμμετέχοντας στις αποφάσεις και δράσεις του ΣΚΕ για στήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας).
 • Να αξιοποιεί πηγές και πόρους  μέσα από τις  κοινότητες του και να συμβάλλει έτσι στην μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού , της ανεργίας αλλά και της φτώχειας(π.χ. εργασιακό προσωπικό, οικονομικούς αλλά και υλικούς πόρους από τις κοινότητες της περιοχής στηρίζοντας έτσι την ύπαιθρο).
 • Να αναζητά και να  υλοποιεί προγράμματα της  Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού(ΑνΑΔ) αλλά και άλλα εξειδικευμένα προγράμματα  με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του αλλά και ενεργών εθελοντών του, ώστε να συμβάλλει στην συνεχή βελτίωση  της  ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και άλλων δράσεων του.
 • Να διαπραγματεύεται  με κρατικές και άλλες  υπηρεσίες και να διεκδικήσει πόρους-κονδύλια-για προγράμματα στήριξης την τοπική κοινωνία της υπαίθρου(π.χ. η συνεργασία του ΣΚΕ με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κ.α.).
 • Να διοργανώνει όποτε αυτό ήταν εφικτό –λόγο και των τελευταίων αλλαγών από την πανδημία του κορονοιού – ψυχαγωγικές και κοινωνικές  δραστηριότητες που απευθύνονται προς όλες τις πληθυσμιακές ομάδες(π.χ. ψυχαγωγικές εκδρομές, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, κοινωνικές  εκδηλώσεις κ.α.) με στόχο την ενεργό συμμετοχή τους.
 • Να διαφωτίζει  τους κατοίκους  για  υπάρχουσες υπηρεσίες ,επιδόματα/ωφελήματα που μπορεί να αξιοποιήσουν  και παράλληλα να τους βοηθά  μέσω και της εξειδίκευσης  της  κοινωνικής λειτουργούς του με τις σχετικές  διαδικασίες για την συμπλήρωση των  αιτήσεων /εντύπων που απαιτούνται  για  την εξασφάλιση τους, διασυνδεθέντας  τους ή και διαμεσολαβώντας όταν υπάρχει ανάγκη για  αυτούς  με κρατικές- π.χ. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας –Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – και άλλες υπηρεσίες όπου χρειάζεται.
 • Να διοργανώνει όποτε αυτό ήταν εφικτό δραστηριότητες  που στόχο έχουν την πρόληψη προβλημάτων υγείας (π.χ. διοργάνωση τοπικών Τεστ Οστεοπόρωσης και γενικών αναλύσεων, Φυσιοθεραπευτικής Αξιολόγησης  με  συμμετοχή ατόμων από όλες τις κοινότητες του Συμπλέγματος του  κ.α.)
 • Να βρίσκεται σε συνεχή και άμεση επικοινωνία με τους κατοίκους των 12 κοινοτήτων , συμβάλλοντας  στην αναγνώριση των κοινωνικών αναγκών και ελλείψεων που υπάρχουν αλλά και στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων. Λύσεων σχεδιασμένων για  τους ίδιους τους κατοίκους με βάση τις δικές τους ανάγκες.
 • Να συμμετέχει κατά τακτά διαστήματα σε διάφορα ευρωπαϊκά κ.α. προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, δίνοντας ευκαιρίες κοινωνικής και ενεργού συμμετοχής  μέσα από  δραστηριότητες που δεν προσφέρονται συχνά σε ορεινές κοινότητες.
 • Να διοργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια κοινωνικού χαρακτήρα – π.χ. ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα Άνοιας και τρόπους στήριξης των ατόμων αυτών, Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κ.α.

 Για τους  πιο πάνω σκοπούς  και στόχους  εκτός από τους ενεργούς εθελοντές  του που βρίσκονταν καθημερινά  ως αρωγοί  στις  δράσεις των  παρεμβάσεων κοινωνικής φροντίδας, το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ)Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου  είναι στελεχωμένο  και από έμμισθο προσωπικό.

Το συγκεκριμένο έμμισθο προσωπικό  αποτελείται  από  1 διευθύνον πρόσωπο,  το οποίο  είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΣΚΕ  εκτελώντας παράλληλα τα καθήκοντα της/του  ειδικότητας της/του ως κοινωνική/ός  λειτουργός  και όταν απαιτείται για την διευκόλυνση του προγράμματος και  διανομέας φαγητού. Μια  μαγείρισσα η οποία καλύπτει και  καθήκοντα διανομής φαγητού, ενώ παράλληλα εργοδοτούνται για την Παροχή της Υπηρεσίας Κατ΄ οίκον Φροντίδας και ωρομίσθιες  φροντίστριες.

Επίσης  η οργάνωση μας κατά διαστήματα συνεργάζεται και συμβουλεύεται  διάφορους εξωτερικούς συνεργάτες (ειδικευμένους σε κοινωνικά και άλλα θέματα) στην καλύτερη  επίτευξη των στόχων δράσεων της.

Το ΣΚΕ Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου παρόλες τις όποιες δυσκολίες είχε να αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια των ετών –σε ότι αφορά οικονομικούς πόρους στήριξης της  δράσης του-  κατάφερε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στήριξης  ευάλωτων συμπολιτών του με την παροχή των καθημερινών υπηρεσιών φροντίδας του. Παράλληλα εκεί και όποτε είναι  εφικτό  οργανώνει τοπικές εκδηλώσεις με ενεργό εμπλοκή των ίδιων των κατοίκων και κοινοτήτων του. Προβάλλοντας έτσι με τον τρόπο αυτό και την δράση και την παρουσία  του ΣΚΕ σε αυτές.

Η κοιλάδα του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου είναι μια αγροτική ορεινή περιοχή της υπαίθρου , η οποία αντιμετωπίζει μεγάλα ποσοστά φτώχειας ,ανεργίας, κοινωνικού αποκλεισμού και μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων .Πρόσφατα μάλιστα έχει να διαχειριστεί και ένα  σημαντικό αριθμό  νεαρών οικογενειών που παραμένουν ή επιστρέφουν στις κοινότητες τους λόγω του  αυξημένου κόστους επιβιώσεις στην πόλη.

Η έλλειψη άλλων δομών παροχής κοινωνικής φροντίδας στην κοιλάδα ορίζει απαραίτητη την λειτουργία  προγραμμάτων όπως οι Υπηρεσίες Ηλικιωμένων , οι Υπηρεσίες  Προστασίας και Φροντίδας παιδιών –βρεφονηπιακής ηλικίας- καθώς και δράσεων που στόχο έχουν την  ενημέρωση/ευαισθητοποίηση/κινητοποιήση /στήριξη  των πολιτών της τοπικής κοινωνίας  μέσα από την  ασπίδα του ΣΚΕ Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου.

Η δραστηριοποίηση του ΣΚΕ Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου στόχο έχει την συνεχή αναβάθμιση και ανάπτυξη των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών του, προλαμβάνοντας στο άμεσο περιβάλλον τους  τα κοινωνικά προβλήματα και στηρίζοντας αποτελεσματικά  την  οικογένεια της υπαίθρου.