“Νεανικές Πνοές”

Το κομμάτι αυτό έχει δημιουργηθεί ειδικά για να φιλοξενεί την πορεία το προγράμματος “ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΠΝΟΕΣ” που εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας-Πρόγραμμα Νέα Γενία Σε Δράση και θα υλοποιηθεί κατά τους μήνες ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ.
Το πρόγραμμα είναι ανοικτό για όλους τους νέους από 15-30 που θέλουν να συμμετάσχουν. Στους πιο κάτω συνδέσμους, θα βρείτε όλα τα σχετικά για την δράση (πρόγραμμα, Υπέυθυνη δήλωση για νεους κάτω των 18) και άλλο υλικό που αφορά την δράση και θα προστείθεται σταδιακά από τους ίδιους τους νέους κατά την διάρκεια υλοποίησης των εργαστηρίων της δράση.
Με το τέλος της δράσης, εδώ, θα βρείτε ηλεκτρονικά την δική μας νεανική εφημερίδα και άλλο πολύ υλικό.
Το πρόγραμμα θα στηρίζει και θα καθοδηγεί, η υπέυθυνη λειτουργός του Σ.Κ.Ε κα. Μαρία Χριστοφή.